Run Forest maakt geen onderscheid in ras, grootte of geslacht. Er wordt gekeken naar het karakter wanneer bepaald wordt of de hond in de groep past. Indien de hond niet past in een groep dan kunt u kiezen voor losse wandelingen. Ik loop dan alleen met uw hond

Pups en jonge nog groeiende honden hebben een andere bewegingsbehoefte dan volwassen honden. Per hond kan gekeken worden naar de mogelijkheden. Een pup kan vanwege de afstand en de nog niet volledige vaccinatie niet mee met de groepswandelingen, maar kan wel een aangepast programma krijgen in bijvoorbeeld een losse wandeling afgestemd op zijn levensfase aangevuld met speeltijd

De ouder wordende hond heeft meestal niet dezelfde bewegingsbehoefte als de jongere hond. Dat betekend niet dat hij een fijne wandeling niet kan waarderen! Uw senior kan mee met de groepswandeling indien hij daarvoor nog de conditie heeft. Heeft hij liever een wat korter ommetje dan kan hij mee met een losse wandeling die minder intensief zal zijn en waar de nadruk meer ligt op rustig aan doen en bijvoorbeeld aangevuld met knuffeltijd

Wie mogen er dan niet mee met de groepswandelingen van Run Forest?

  • teefjes die loops zijn
  • niet inge├źnte honden
  • honden met een besmettelijke aandoening
  • honden die zich ziek voelen
  • geopereerde honden die nog niet volledig hersteld zijn
  • honden met ernstige gedragsproblemen
Voor deze groep honden alsmede de pups en de senioren, vinden we een andere passende oplossing. Toegespitst op uw hond en zijn specifieke situatie